Op De Plank

Het Broodfonds is een initiatief opgericht door de Broodfondsmakers die dit op een hele mooie manier hebben opgelost.
Het werkt volgens het schenkkringprincipe. Iedere deelnemer van een Broodfonds krijgt eigen Broodfonds-rekening.
Hierop wordt de maandelijkse inleg gestort. Valt je inkomen weg door arbeids-ongeschiktheid? Dan krijgt je van de andere deelnemers, vanuit solidariteit, maandelijks een bedrag geschonken.

Solidariteit
Solidariteit is een levend iets wat je met elkaar creëert en onderhoudt. Drie keer per jaar komt Op de Plank bij elkaar om hier vorm aan te geven: een keer per jaar voor de algemene ledenvergadering en de twee andere keren om elkaar beter te leren kennen.

De bijeenkomsten worden bij onze leden thuis of op hun werkplek gehouden. We krijgen daar uitleg over de werkzaamheden van de betreffende persoon. Deze uitjes zijn informatief, gezellig en geven verbondenheid. Op deze manier leren we elkaar beter kennen.

Ziekte
Als iemand ziek is kan deze persoon niet werken en heeft geen inkomen. Er wordt dan een beroep gedaan op je solidariteits-gevoel om te helpen. Door deze financiële bijdrage kan degene die ziek is de tijd nemen om weer beter te worden. We ondersteunen elkaar op het moment dat het je zelf een periode niet lukt.

10 voordelen

op een rij

1. Heldere afspraken

Een Broodfonds draait om eenvoud. Elke afspraak is begrijpelijk. De uitgangspunten zijn voor iedereen hetzelfde. Ieder Broodfonds maakt een aantal eigen keuzes.

2. Je geld blijft van jou

De inleg stort je iedere maand op je persoonlijke Broodfondsrekening. Dit geld blijft na aftrek van contributie en schenkingen van jou. Als je uit je Broodfonds stapt, kun je het saldo gewoon meenemen.

3. Transparant

Een Broodfonds is overzichtelijk en de deelnemers kennen elkaar. Iedereen weet wanneer en wie er een schenking ontvangt en wat de kosten zijn.

4. Gelijke voorwaarden

De voorwaarden zijn voor iedere deelnemer dezelfde. Mensen die ouder zijn, een ‘risicovol’ beroep hebben of een ziekteverleden hebben, betalen geen hogere maandelijkse inleg.

5. Makkelijk in- uit- of overstappen

Je zit niet vast aan je Broodfonds, want je kunt op vaste momenten per jaar in- of uitstappen.

6. Verantwoord

Je maandelijkse inleg is bestemd voor schenkingen en is op korte termijn opvraagbaar. Er wordt niet mee belegd. Het geld van de deelnemer staat op een individuele betaalrekening.

7. Toekomst

Iedereen loopt het risico op arbeidsongeschiktheid. Door je Broodfonds heb grotere kansen om je bedrijf daarna weer voort te zetten.

8. Betaalbaar

Een Broodfonds is betaalbaar, omdat het overzichtelijk en kleinschalig blijft en de deelnemers elkaar kennen.

9. Zelf doen

In een Broodfonds regelen mensen hun eigen vangnet: ze helpen zichzelf en elkaar. In de praktijk blijkt dat mensen in Broodfondsen elkaar, naast financiële steun, ook helpen door advies te geven of opdrachten over te nemen.

10. stap voor stap

Na een langdurige ziekte kun je stap voor stap weer aan het werk. De schenking kan in stapjes omlaag naarmate je weer meer kunt werken. Voorbeelden uit de praktijk vind je hier.