Op De Plank

Samen in verbinding
We vinden het fijn om met elkaar zorg te dragen voor elkaars arbeidsongeschiktheid. En wat
ons kenmerkt is dat we méér willen zijn dan een vangnet bij arbeidsongeschiktheid. Daarom
organiseren we 3 keer per jaar bijeenkomsten om elkaar te ontmoeten. Waardevolle en
gezellige bijeenkomsten om elkaar beter te leren kennen.

We gaan er vanuit – als je je aanmeldt – dat je ook deze meerwaarde ziet en zoveel mogelijk
aansluit. En de plus hiervan is natuurlijk ook dat solidariteit naar elkaar zoveel gemakkelijker
is als je elkaar goed kent.


Jouw bijdrage aan het broodfonds
Het mooie idee achter een broodfonds is dat we een gemeenschap van mensen zijn die
ondersteuning kunnen bieden op het moment dat iemand zijn of haar werkzaamheden niet
meer kan uitvoeren. Dit is een solidariteits-principe waar alle leden voor gekozen hebben.

En solidariteit is altijd gemakkelijker als je op de hoogte bent. Als je langer dan een paar
maanden uit de running bent
hopen we je ook te blijven ontmoeten. In dat geval vragen we
je om elk kwartaal even van je laat horen over je arbeidsongeschiktheid en je verwachting
voor de lange termijn. Dit kan via bijvoorbeeld op een bijeenkomst, via een mail naar het
bestuur, of een mail naar iedereen. In verbinding zijn door zichtbaar te blijven vinden we een
belangrijk uitgangspunt van ons broodfonds.

En, in uitzonderlijke gevallen kan het natuurlijk echt flink tegenzitten. Dat je misschien wel
langdurig een beroep hebt te doen op het broodfonds. Dan staan we natuurlijk voor elkaar
klaar. Tegelijkertijd vragen we ook dan naar je ondernemerschap. Dat je blijft zoeken naar
mogelijkheden, naar wat je wel kan
zodat het broodfonds op een fundament van
solidariteit blijft staan.

Als je praktische vragen hebt, kun je contact opnemen met onze voorzitter, Michel Sadon.
Hij kan deze waarschijnlijk prima beantwoorden. Voel je vrij om contact op te nemen.

Zien we je binnenkort?
Als je geïnteresseerd bent dan volgt er een kennismakings-gesprek met 2 leden van het
broodfonds. Het is fijn om elkaar kort te ontmoeten voordat de aanmelding geregeld kan
gaan worden.

Zoals gezegd, we hebben je er graag bij! Als je je aansluit vinden we het fijn als je jezelf even
voorstelt
via de mail of bij een eerste bijeenkomst! We stellen ons dan ook graag voor aan
jou. Tot snel?

Vriendelijke groet van alle ondernemende broodfondsleden!

10 voordelen

op een rij

1. Heldere afspraken

Een Broodfonds draait om eenvoud. Elke afspraak is begrijpelijk. De uitgangspunten zijn voor iedereen hetzelfde. Ieder Broodfonds maakt een aantal eigen keuzes.

2. Je geld blijft van jou

De inleg stort je iedere maand op je persoonlijke Broodfondsrekening. Dit geld blijft na aftrek van contributie en schenkingen van jou. Als je uit je Broodfonds stapt, kun je het saldo gewoon meenemen.

3. Transparant

Een Broodfonds is overzichtelijk en de deelnemers kennen elkaar. Iedereen weet wanneer en wie er een schenking ontvangt en wat de kosten zijn.

4. Gelijke voorwaarden

De voorwaarden zijn voor iedere deelnemer dezelfde. Mensen die ouder zijn, een ‘risicovol’ beroep hebben of een ziekteverleden hebben, betalen geen hogere maandelijkse inleg.

5. Makkelijk in- uit- of overstappen

Je zit niet vast aan je Broodfonds, want je kunt op vaste momenten per jaar in- of uitstappen.

6. Verantwoord

Je maandelijkse inleg is bestemd voor schenkingen en is op korte termijn opvraagbaar. Er wordt niet mee belegd. Het geld van de deelnemer staat op een individuele betaalrekening.

7. Toekomst

Iedereen loopt het risico op arbeidsongeschiktheid. Door je Broodfonds heb grotere kansen om je bedrijf daarna weer voort te zetten.

8. Betaalbaar

Een Broodfonds is betaalbaar, omdat het overzichtelijk en kleinschalig blijft en de deelnemers elkaar kennen.

9. Zelf doen

In een Broodfonds regelen mensen hun eigen vangnet: ze helpen zichzelf en elkaar. In de praktijk blijkt dat mensen in Broodfondsen elkaar, naast financiële steun, ook helpen door advies te geven of opdrachten over te nemen.

10. stap voor stap

Na een langdurige ziekte kun je stap voor stap weer aan het werk. De schenking kan in stapjes omlaag naarmate je weer meer kunt werken. Voorbeelden uit de praktijk vind je hier.